Geslaagde start van het nieuwe F-team

Afgelopen vrijdag hebben tijdens de seizoensopening van HV Born

10 enthousiaste meiden deelgenomen aan de 1e proefles voor nieuwe F-jes. De training was bedoeld als eerste kennismaking met de handbalsport. Gezien de positieve reacties verwachten wij komende vrijdag weer een groot aantal meiden terug.

“Gooi jij de bal door” is een wervingsproject georganiseerd door

HV Born. Kinderen geboren in 2012 en later kunnen in de maand september 4 gratis proeflessen volgen. Na september kunnen de nieuwe leden echt aan de slag en gaan ze deel uitmaken van ons nieuwe F-team.

Dankzij de (financiële) steun van het NHV en Platform Limburg Handbal 2.0 heeft onze vereniging deze proeflessen dit jaar kunnen organiseren.

Vanaf volgend jaar zal dit een jaarlijks evenement worden.