Bestuur/Commissies

Informatie “Wie doet wat?”

Huishoudelijk reglement

Afspraken TC BV HV Born

Vrijwilligersovereenkomst Geheimhoudingsverklaring AVG

Bestuur

Functie Naam Contact
Voorzitter Paul Lemmens Contact
Secretaris Wim Penners Contact
Penningmeester Roger Kitzen Contact
Technische zaken Ilse Brouwers Contact
Algemene zaken Sandra Hochstenbach Contact

 

Commissies

Functie Naam Contact
Coördinator activiteiten Vacant  
Scheidsrechter-contactpersoon Hen Vleeshouwers Contact
Ledenadministratie HE-Opgave Odette Kitzen/Sandra Hochstenbach Contact
Technische commissie jeugd Hub Vleeshouwers Contact
Technische commissie BAS Roger Keesmekers Contact