Bestuur/Commissies

Informatie “Wie doet wat?”

Huishoudelijk reglement

Afspraken TC BV HV Born

Vrijwilligersovereenkomst Geheimhoudingsverklaring AVG

Bestuur

Functie Naam Contact
Voorzitter Paul Lemmens Contact
Secretaris Wim Penners Contact
Penningmeester Roger Kitzen Contact
Technische zaken Ilse Brouwers Contact
Algemene zaken Sandra Hochstenbach Contact
Coördinator activiteiten Mark Laurensse Contact

 

Commissies

Functie Naam Contact
Coördinator activiteiten Mark Laurensse Contact
Scheidsrechter-contactpersoon Hen Vleeshouwers Contact
Ledenadministratie HE-Opgave Odette Kitzen/Sandra Hochstenbach Contact
Technische commissie jeugd Hub Vleeshouwers Contact
Technische commissie BAS Wim Penners Contact