PROTOCOL VOOR WEDSTRIJDEN I.V.M. CORONA

“Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!”

Vanuit het Sportprotocol van NOC*NSF zijn verenigingen verplicht om tijdens een speeldag een Corona-coördinator in de sporthal aanwezig te hebben om de richtlijnen te waarborgen.

Het NOC*NSF Sportprotocol vind je hier.

Onderstaande geldt als sportspecifieke aanvulling op het Sportprotocol van NOC*NSF

Algemene uitgangspunten
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen duiden op een Corona-besmetting.
• Schud geen handen!
• Was regelmatig je handen. Zorg voor eigen reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen.
• Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (maximaal 20).

De 1,5-meter afstandsregel
• Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, 1,5 afstand bewaren.
• Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jongen dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder.
• Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden.
• Uitzondering op de 1,5 meter: personen die een gezamenlijk huishouden vormen.

Aankomst in de sportaccommodatie
• Schud geen handen!
• Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sportaccommodatie.
• Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie.
• Controleer de grootte van de eigen kleedruimte.
o Indien te klein m.b.t. de 1,5-meter afstand tussen de spelers en staf of de scheidsrechters, kun je met de thuisspelende vereniging overleggen of er een grotere of extra ruimte beschikbaar is.

Gedrag in de kleedkamer
• In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar.
• Ook tijdens het douchen dient er afstand bewaard te worden.
• Wanneer de kleedruimte te klein is om binnen de afstandsregel het gehele team bij elkaar te hebben, adviseren wij om de teambespreking ergens te houden waar voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te waarborgen (bijvoorbeeld op het speelveld).

Voor de wedstrijd
• Uitvoeren van spelerspascontrole
o Advies is om de digitale pascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van teams en officials. Stem met de teamverantwoordelijken en de scheidsrechters af hoe laat de spelerspascontrole zal plaats vinden.
o Houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
• Technische bespreking (vanaf Tweede Divisie)
o Indien er in de ruimte voor de technische bespreking geen 1,5-meter afstand gewaarborgd kan worden, zorg dan in overleg met de thuisspelende vereniging voor een geschikte locatie.
o Wanneer er geen locatie beschikbaar is waar 1,5 meter afstand bewaard kan worden, adviseren wij om een mondkapje te dragen.
o Wij adviseren dat de Corona-coördinator aanwezig is tijdens de Technische Bespreking.
• Warming-up
o Gedurende de warming-up van de teams adviseren wij spelers om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstands-regel te respecteren.

Betreden speelveld en begroeting
• De teams betreden gefaseerd het speelveld.
• Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud.
• Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
• Wij adviseren alleen spelers en scheidsrechters op het veld aanwezig te laten zijn tijdens de begroeting en geen kinderen, vlaggendragers e.d. bij de line-up of begroeting te betrekken.

Gedrag op het speelveld
• Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
o Een yel, aanmoeidingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting, in een kring met het team).
o Een clublied te zingen.
o Overwinningsmomenten te vieren.
o High fives te geven.

Gedrag van het publiek
• Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
o Een yel, aanmoeidingskreet o.i.d. uit te voeren.
o Een clublied te zingen.
o Overwinningsmomenten te vieren.
o High fives te geven.
• Het publiek dient 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Daarnaast dienen zij minimaal 1,5 meter afstand te bewaren tot het speelveld, de wisselzone en de wisselbanken.
• Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie.

Wedstrijdtafel
• De Tijdwaarnemer en Wedstrijdsecretaris dienen bij de wedstrijdtafel 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Bij wedstrijden waarbij een Waarnemer aanwezig is, dient deze ook 1,5 meter afstand te bewaren.
• Wanneer het niet mogelijk is om 1,5 afstand te bewaren, geven wij het strenge advies om gebruik te maken van plexiglasschermen. Daarnaast adviseren wij hierbij het gebruik van mondkapjes.
• Wanneer een coach een time out vraagt, legt hij de kaart op de wedstrijdtafel. De kaart wordt niet in de hand van de secretaris of tijdwaarnemer geven.

Wisselbank en wisselzone
• Op de wisselbank en in de wisselzone adviseren wij zoveel mogelijk afstand te bewaren.

Tijdens de wedstrijd
• Advies is om als scheidsrechter waar mogelijk de 1,5-meter afstand te waarborgen tot de spelers.
• Als de 1,5-meter afstand een normale sportbeoefening in de weg staat, mag deze tijdelijk losgelaten worden.
• Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben, zoals op de wisselbank of tijdens een wissel.
Let op: De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs.
• Wanneer de bal in het gezicht van de speler komt, adviseren wij om het spel te vervolgen met een nieuwe bal of de bal te ontsmetten.
• Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, adviseren wij om op afstand te vragen hoe het met de persoon gaat. Wij adviseren om de persoon niet te helpen bij het opstaan, tenzij dit vanwege de ernst van de blessure niet anders gaat.
• Wanneer een scheidsrechter van mening is dat een persoon bewust naar iemand toe hoest of spuugt, dan wordt dat beschouwd als uiterst onsportief gedrag. Een dergelijke actie moet in overeenstemming met spelregel 8:10a worden bestraft met een diskwalificatie met schriftelijk rapport.

Team time-out
• Tijdens de team time-out dienen spelers en stafleden 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
• Het is niet toegestaan om een yel, aanmoedingingskreet o.i.d. uit te voeren voordat het team het speelveld weer betreedt.

Rust / pauze
• De teams, scheidsrechters en officials adviseren wij om het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. De volgorde zou zijn: de scheidsrechters, het dichtstbijzijnde team bij de kleedkamers/uitgang, het verste team bij de kleedkamers/uitgang, de officials aan de wedstrijdtafel.
• Wij adviseren, mits beide teams hiermee akkoord gaan, om de gehele wedstrijd op dezelfde speelhelft te spelen (dit is in afwijking van spelregel 10:1). Wanneer teams toch willen wisselen, adviseren wij om de wisselbanken voor aanvang van de tweede helft te desinfecteren.

Na de wedstrijd
• Schud geen handen tijdens het bedanken. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
• Wij adviseren alleen spelers en scheidsrechters op het veld aanwezig te laten zijn en na afloop geen uitreiking te doen tot speler van de wedstrijd, foto met sponsoren, o.i.d. Tenzij hierbij met zekerheid de 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
• De teams, scheidsrechters en officials adviseren wij om het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Houd hierbij dezelfde volgorde als tijdens de rust aan.
• Was en/of desinfecteer je handen na afloop van de wedstrijd en bij het verlaten van de accommodatie.

“Accommodatie specifieke aanvulling”
Bij veel verenigingen en accommodaties zijn er diverse protocollen en maatregelen van toepassing. Wij hebben hiervoor een formulier opgesteld, om zo een overzicht te laten ontstaan.

Inmiddels zijn er al een aantal formulieren binnen.
Het overzicht vind je op de website.

Staat jouw vereniging er nog niet tussen, een bestuurslid van je vereniging kan hiervoor dit formulier in vullen, wanneer er in verschillende accommodaties gespeeld wordt kan je als vereniging meerdere formulieren invullen.

De antwoorden op deze vragen worden in een overzicht op onze website gepubliceerd en zullen regelmatig worden geüpdatet. Zo kunnen tegenstanders en scheidsrechters voordat ze afreizen, in één oogopslag zien, wat ze kunnen verwachten op het moment dat ze bij jouw vereniging te gast zijn.

“Extra aanvulling: Protocol voor F en H-jeugdtoernooien i.v.m. COVID-19″
Aankomst in de sportaccommodatie
• Wij adviseren om de kinderen in sportkleding naar de toernooien komen.

Gedrag in de kleedkamer
• In de kleedkamer zijn max. 2 begeleider en/of coach aanwezig.
Laat de kinderen zoveel mogelijk thuis douchen

Betreden speelveld en begroeting
• Bij de begroeting en bedanken houden de coach/begeleiders 1,5 meter afstand van het team

Publiek
• Wij adviseren om deze coronatijd geen supporters mee te nemen naar de binnen toernooien i.v.m. het max aantal personen binnen de accommodatie. Ons advies is: wanneer je uitspeelt neem je geen extra toeschouwers mee naar het toernooi. ( Per 3 kinderen, 1 chauffeur)