Hallo familielid, kennis, vriend, vriendin, handballiefhebber,

Tijdens het paasweekend, van vrijdag 19 tot en met maandag 22 april, nemen wij deel aan de Arnhem Cup, een groot internationaal handbaltoernooi. We verblijven dan vier dagen in Arnhem en spelen een aantal wedstrijden tegen meiden uit diverse landen. We verheugen ons enorm op dit toernooi, dat behalve sportief op meerdere fronten een geweldige ervaring zal zijn.

Een dergelijke activiteit brengt nogal wat kosten met zich mee. Denk aan huisvesting, deelnamekosten, vervoer, verzekeringen, eten en drinken et cetera. Een gedeelte van dit bedrag willen we opvangen voor een crowdfundingsactie, waar alle speelsters, staf en ouders zich in de aanloop naar de Arnhem Cup enthousiast voor inzetten. Ik wil u daarom vragen of u bereid bent een financiële bijdrage te leveren om zo dit weekend voor ons mogelijk te maken. Elk bedrag, groot of klein, is welkom.

U kunt u bijdrage zowel contant voldoen als overmaken op bankrekeningnummer NL72 RABO 0113 8140 97 ten name van H.P.G. Vleeshouwers onder vermelding van Arnhem Cup 2019. We danken u alvast hartelijk voor uw steun.

Met sportieve groet,
Meiden, trainer en begeleiding team C1 HV Born