PROTOCOL GEBRUIKERS SPORTHAL

SPORTVERENIGINGEN

De regels zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en het NOC-NSF.

 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
 • Kom niet sporten als je klachten hebt.
 • Houd 1,5 meter afstand en desinfecteer je handen bij binnenkomst.
 • Tijdens het sporten hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden; vóór en na het sporten geldt de afstandsmaatregel wel.
 • De vereniging die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten.
 • De vereniging zorgt zelf voor de registratie van aanwezige leden bij trainingen.
 • Bij wedstrijden zorgt elke thuisspelende en elke bezoekende vereniging voor de registratie van de aanwezige sporters en begeleiders.
 • Houd rekening met elkaar, betreed de sporthal niet voordat de training/wedstrijd voorafgaand is afgelopen.
 • De entree voor de sporthal is geen wachtruimte, samenscholing is hier niet toegestaan. Wacht buiten totdat jij of jouw vereniging op een veilige manier naar de kleedlokalen kan gaan. Dit geldt ook voor ouders die hun kinderen komen brengen en ophalen.
 • Na afloop van de activiteit worden alle gebruikte materialen door de vereniging schoongemaakt met de daarvoor bestemde microvezeldoeken.
 • Sporters kunnen gebruikmaken van de kleedruimtes en na afloop van de douches, met inachtneming van de 1,5 meter regel.
 • Maak je gebruik van onze horeca (indien deze is geopend) volg dan de aangegeven looproute en registreer je hier als bezoeker.

 

TOESCHOUWERS

 • Geadviseerd wordt het aantrekken van toeschouwers beperkt te houden.
 • Bij klachten blijf thuis en laat je testen.
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst en houdt je aan de 1,5 meter regel.
 • De publieke tribune van Sportplaza Het Anker biedt ruimte aan 50 toeschouwers.
 • De toeschouwer registreert zich bij binnenkomst door het invullen van het registratieformulier van Sportplaza Het Anker.
 • De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor de registratie en houdt toezicht op het aantal toeschouwers.
 • Volg de aangegeven route in het trappenhuis. Houd rechts aan in het trappenhuis op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • De toeschouwers mogen alleen op de gemarkeerde plaatsen op de banken zitten. Staan langs de reling is niet toegestaan.
 • Spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij trainingen of wedstrijden is niet toegestaan.
 • Maak je gebruik van onze horeca (indien deze is geopend) volg dan de aangegeven looproute en registreer je als bezoeker.